ELEKTRICKÉ VRÁTNIKY

TELEKOMUNIKÁCIE

Elektronické vrátnikové systémy možno rozdeliť na dve hlavné skupiny:

Nezávislé systémy

t.j. vrátniky s tlačidlovým tablom alebo klávesnicou pre vyzvonenie na 1-50 miestach /napr. bytoch/. Systém môže byť doplnený kamerou alebo otváraním na čipovú kartu a pod. Dodávame systémy od viacerých výrobcov, napr. Tesla Stropkov ale aj viacero talianskych výrobcov.


Systémy pre prepojenie s telefónnou ústredňou

Tieto vrátniky sa správajú ako klasický analógový telefónny prístroj, môžu byť vybavené tablom s 1- cca 50 tlačidlami alebo číselnicou. Cez číselnicu je možné zavolať na ľubovoľnú klapku na telefónnej ústredni.

Výhodou týchto systémov je, že nie sú potrebné osobitné tel. prístroje na otváranie dverí, rovnako nie sú potrebné osobitné telefónne resp. zvončekové rozvody. Niektoré systémy sú tiež vybavené kamerou a otváraním na čip. Ponúkame najmä osvedčené modely vrátnikov ENTRYCOM a HELIOS od výrobcu 2N a modely od výrobcu ITS Telecom.


Elektrické vrátniky firmy 2N Ateus Helios


Elektrické vrátniky firmy 2N Ateus Helios predstavujú inteligentný dverný komunikátor novej generácie so špičkovým moderným dizajnom a veľkou modularitou. Z jednotlivých modulov je možné zostaviť systémy s tlačidlami, s číselnicou, aj kombináciami tlačidiel a číselnice.

Komunikátor umožňuje vyzvoniť ľubovoľnú klapku telefónnej ústredne. Tiež je možné povoliť vytočenie čísla mimo telefónnej ústredne a otvoriť dvere alebo bránu napr. aj z domu, ak je to potrebné a v objekte sa nikto nenachádza.

Oblasť ich využitia je veľmi široká, použitie nachádzajú v meších firmách, veľkých budovách, ale aj v rodinných domoch. Umožňujú otvorenie dverí aj pomocou kódu. Pripojenie do pobočkovej ústredne je dvojvodičovým vedením.

Vrátniky sú napájané priamo po linke z telefónnej ústredne, preto nie je nutné externé napájanie pre komunikáciu. Napájací zdroj sa využíva len pre osvetlenie tlačidiel a otváranie elektrického zámku. Napájanie však stačí priviesť po ďalšom telelefónnom dvojdrôte, pričom sa napájací adapter umiestni vo vnútri objektu, napr. pri telefónnej ústredni.
Elektrické vrátniky ITS


U každého z týchto dverných telefónov si môžete vybrať prevedenie pre vonkajšie použitie (ďalej len outdoor), alebo pre vnútorné použitie (ďalej len indoor). Outdoor vrátniky, skonštruované z hliníka, sú odolné proti vode a násiliu. Indoor vrátniky, vyrobené z plastu, sú určené k umiestneniu na stenu vnútri budov. Dodávame tri druhy týchto vrátnikov:

PanTel

umožňuje vyzvonenie pobočky nadefinovanej na tlačidle
PanCode

má klávesnicu, umožňuje vytočenie ľubovoľnej pobočky a otváranie kódom

PanCam

Je vybavený čiernobielou alebo farebnou kamerou. Kamera môže pracovať v štyroch režimoch – zapnutá vždy, vypnutá vždy, zapnutá po stisku ľub. tlačidla, zapnutá po stlačení tlačidla CALL.


Siemens adaptér


Siemens adaptér je prispôsobovací prvok, ktorý odstraňuje problémy při komunikácii elektrických vrátnikov rôznych typov s telefónnymi ústredňami Siemens rady 3000.


Pri týchto ústredniach sa stáva, že po výpadku el. prúdu sa klapka, na ktorej je zapojený vrátnik zablokuje často nenabehne ani po niekoľkonásobnom reštarte ústredne aj vrátnika. Adaptér sa jedoducho pripojí telefónnymi konektormi alebo skrutkami medzi klapku z telefónnej ústredne a vedenie od vrátnika. Ak sa použije uvedený adaptér, problém je spoľahlivo odstránený.

© 2006 Copyright COBISE, Košice. Všetky práva vyhradené.
aktualizácia: 22.4.2009