SIETE

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA

Firma COBISE zabezpečuje komplexné sieťové riešenia od návrhu lokálnych počítačových sietí, cez inštaláciu štruktúrovaných kábeláží a dodávky a konfigurácie aktívnych prvkov až po prepájanie vzdialených sietí.

Poskytujeme riešenie prepojení metalickou aj optickou kábelážou, bezdrôtové prepojenia, prepojenia cez privátne siete aj cez okruhy od prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sietí.

Za účelom šetrenia telekomunikačných poplatkov poskytujeme aj prepojenie telefónnej prevádzky medzi vzdialenými pobočkami firmy cez počítačovú sieť. /VOIP riešenia/.© 2006 Copyright COBISE, Košice. Všetky práva vyhradené.
aktualizácia: 22.4.2009