ÚVODNÁ STRÁNKA

TELEKOMUNIKÁCIE

Jednou z hlavných oblastí činnosti firmy COBISE je dodávka a inštalácia telekomunikačnej techniky. Jedná sa hlavne o dodávku, inštaláciu a servis pobočkových telefónnych ústrední, telefónnych kábeláží v budovách a areáloch firiem a prepojenie vzdialených telefónnych ústrední.

Dodávame aj telefónne prístroje, zariadenia pre Voice Over IP, GSM zariadenia, systémy elektronických vrátnikov a množstvo iných zariadení, ktoré sme zatiaľ na našej stránke nestihli uviesť.


Vyberte si z ponuky telekomunikačnej techniky, prístrojov a koncových
a telekomunikačných zariadení

© 2006 Copyright COBISE, Košice. Všetky práva vyhradené.
aktualizácia: 22.4.2009