ÚVODNÁ STRÁNKA

KÁBELÁŽE

inštalácia a predaj veľkého množstva rôznych druhov a typov káblov

predaj elektroinštalačného materiálu zameraného na kábeláže a inštaláciu
telekomunikačnej techniky

inštalácia, opravy a rozšírenia telefónnych kábeláží v budovách,
priemyselných objektoch a areáloch

inštalácia a rozširovanie štruktúrovaných kábeláží
a rôznych kábelážnych systémov© 2006 Copyright COBISE, Košice. Všetky práva vyhradené.
aktualizácia: 22.4.2009