ÚVODNÁ STRÁNKA

GPS NAVIGÁCIA

GPS je celosvetový družicový navigačný systém na určenie presnej polohy a času. Funguje na základe družíc obiehajúcich okolo Zeme, ktoré vysielajú signál s viacerými informáciami vrátane ich okamžitej polohy a času vyslania signálu.

GPS zariadenia dokážu tento signál prijímať, a na základe informácií z aspoň troch družíc vypočítať svoju polohu. Je charakteristický vysokou presnosťou, ktorá sa pohybuje v tolerancii +/- 5 metrov.


 
 
 © 2006 Copyright COBISE, Košice. Všetky práva vyhradené.
aktualizácia: 22.4.2009