TELEFÓNNE ÚSTREDNE

TELEKOMUNIKÁCIE

Dodávame, inštalujeme a vykonávame servis telefónnych ústrední od všetkých veľkých svetových výrobcov etablovaných na Slovenskom trhu. Jedná sa predovšetkým o značky Siemens, Panasonic, Alcatel, 2N.

Najbohatšie skúsenosti máme s inštaláciou telefónnych ústrední firmy Siemens, z ktorých sme nainštalovali mnoho desiatok ústrední rôznych typov s kapacitou od 12 až do 1000 klapiek.

Od leta roku 2006 sme sa vrámci partnerského programu stali partnerom firmy 2N so štatútom distribútora. To nám umožňuje predávať produkty firmy 2N jednak koncovým zákazníkom, ale aj našim dealerom za dealerské ceny. Takto sme našim dealerom a odberateľom z radu montážnych firiem schopní zabezpečiť rovnaké ceny, aké dostanú od svojich doterajších dodávateľov 2N zo Slovenska alebo z Čiech. Výrobný sortiment tejto firmy je široký, od klasických telefónnych ústrední cez VOIP riešenia, po GSM brány a elektronické vrátniky.

VYKONÁVAME DODÁVKU A MONTÁŽ
špičkových telefónnych ústrední radu Siemens Hipath 3000 s výstavbou od 8 do cca 300 pobočiek

SERVIS TELEFÓNNYCH ÚSTREDNÍ A KONCOVÝCH PRÍSTROJOV SIEMENS

Vykonávame servis

všetkých typov pobočkových ústrední SIEMENS dovážaných do Slovenskej
a Českej republiky.

 • Hicom 300
 • Hipath 300
 • Hipath 4000
 • Hicom 112/118
 • Hicom 120/130
 • Hicom 150
 • Hipath 500
 • Hipath 3000
Uvedené označenia sú tzv. typové rady.
V prípade, že má Váš systém iné označenie, jedná sa o konkrétne označenie typu z niektorej uvedenej typovej rady.


Vykonávame nasledovné servisné činnosti:

 • Konfigurácia / nové generovanie tel. ústredne/
 • Zmena konfigurácie – zmeny užívateľskej konfigurácie klapiek
 • Zmena smerovania hovorov
 • Zriaďovanie GSM brán, konfigurácia smerovania hovorov na alternatívnych operátorov
 • Identifikácia poruchy telefónnej ústredne alebo vedenia
 • Výmena vadných komponentov
 • Opravy vedení a rozvodov
 • Rozširovanie ústrednío nové komponenty
 • Dodávka a inštalácia tarifikačných systémov pre sledovanie telefónnych poplatkov
 • Dodávka a inštalácia telefónnych aparátov / analógových, digitálnych, bezšnúrových /systém cordless/
 • Inštalácia dverných elektrických vrátnikov s možnosťou priameho volania na klapky telef. ústredne z vrátnika a otvárania dverí cez telefón
 • Návrh optimalizácie telefónnych poplatkov s využitím dostupných programov Slovak telekom, GSM brán a príslušných programov mobilných operátorov a prepojením do sietí alternatívnych operátorov

© 2006 Copyright COBISE, Košice. Všetky práva vyhradené.
aktualizácia: 22.4.2009