KÁBLE

KÁBELÁŽE

Predaj káblov

Realizujeme veľkoobchodný aj maloobchodný predaj káblov a káblového materiálu.

Vykonávame inštalácie a údržbu telefónnych kábeláží, štruktúrovaných kábeláží a kábeláží pre EPS a EZS

Inštalácie aj servis realizujeme na celom území Slovenska.

© 2006 Copyright COBISE, Košice. Všetky práva vyhradené.
aktualizácia: 22.4.2009