VEĽKOOBCHOD

ÚVOD


Firma COBISE vykonáva veľkoobchodný predaj širokého sortimentu materiálu a zariadení zo všetkých oblastí svojej činnosti, t.j. telekomunikačnej techniky, výpočtovej a kancelárskej techniky, aktívnych a pasívnych prvkov počítačových sietí.

Vykonávame veľkoobchodný aj maloobchodný predaj káblov všetkých druhov, od káblov pre elektroinštalácie budov, cez káble pre rozvody a prívody elektriny, telefónne káble – vnútorné, vonkajšie, zemné aj závesné, dátové káble metalické aj optické až po špeciálne káble. Káble môžeme dodávať aj s požadovaným ukončením /napr. optické káble s navarenými konektormi, resp. s navarenými konektormi uloženými v ochrannej zaťahovacej punčoche pre zaťahovanie do chráničiek a pod./ Okrem káblov dodávame aj úložný materiál /Lišty, žľaby, chráničky/ ako aj celý sortiment elektroinštalačného materiálu

Bežný sortiment najpoužívanejších káblov pre telefónne kábeláže a elektroinštalácie v dĺžkach od 50 do 500 metrov držíme väčšinou na predajni. Ceny v cenníku predajne v sekcii cenník sú orientačné, pre množstvá nad 50m /pri malých kábloch napr. SYKFY 2x2 nad 100m/ si vyžiadajte cenovú ponuku, môžete získať výhodnejšie ceny.


Požiadavku na cenovú ponuku zasielajte

na adresu cobise@cobise.sk, kópiu môžete zaslať aj na predajna@cobise.sk. Pri žiadosti o cenovú ponuku prosíme špecifikovať typ kábla, požadované množstvo, požadovaný termín dodávky a kontaktnú osobu /meno + mail + telefón/. V jednej požiadavke na spracovanie cenovej ponuky môžete uviesť aj ďalší požadovaný materiál /napr. elektroinštalačný materiál/. Cenovú ponuku Vám zašleme do 3-24 hodín.

Dodávky realizujeme väčšinou do 24 hodín až 5 prac.dní, pri menej bežných kábloch zväčša do 14 dní.


Tovar dodávame v rámci celého Slovenska

cena za dopravu je väčšinou započítaná v cene kábla /resp. informáciu o cene dopravy získate v cenovej ponuke/ Dodávky realizujeme prostredníctvom UPS, vlastnými vozidlami, alebo vozidlami našich kooperantov a dodávateľov.

Pri dodávkach káblov na bubnoch účtujeme aj cenu za káblový bubon. Pri vrátení bubna do 5 mesiacov Vám bude suma účtovaná za bubon vrátená.


© 2006 Copyright COBISE, Košice. Všetky práva vyhradené.
aktualizácia: 22.4.2009